non durasse / nisi quod cum natura rerum contenderint. Eum qui
ponte
nauibus producto obequitare instituerat mare quis non irri
deat
: aut potius insolentis oderit insaniam? Portum Claudii sub
hostia
: et apud Teracinam portum Adriani opera omni exparte
alioquin
æterna / tamen uidemus iam tum pridem obstrusis hare
na
faucibus & repleto sinu penitus defecisse mare nunquam intermis
sa
illuctatione assidua lacessente & in dies peruincente. Quid tum
putas
futurum ubi aut impetentium aquarum uim: aut ruentium
rupium molem omnino arcere propellereque institueris? Quæ cum
ita
sint aduertisse oportet ne quid eiusmodi aggrediamur quod
ipsum
non recte cum rerum natura conueniat. Proxime cauendum
est
ne quid ad te recipias in quo perficiundo ipse tibi deficias re im
perfecta
. Tarquinum regem Romanorum / ni superi dii amplitu
dini
urbis fauissent / ni crescente imperio satis opum ad tantam in
cohatam
magnificentiam suppeditassent / quis non uituperasset /
quod
templi fundamentis iaciundis totam futuri operis impensam
profudisset
? Accedit quod non modo quid queas / uerum & quid
deceat
non in postremis considerandum est. Rhodopen Thraci
am meretricem illam celebrem & suorum temporum memoriam
non
laudo: Quæ sibi sepulchrum incredibili impensa condi iussit:
Nam
ea quidem & si meretricio quæstu regias adepta esset opes
regio
tamen digna sepulchro nequicquam fuit. At reginam Cariæ ar
temisiam
contra non uitupero / quæ amantissimo et dignissimo ui
ro
sepulchrum condidit magnificentissimum: quamuis quoque in his
modestiam
probem. Mecenatem increpabat Horatius quod ædifi
cando
insaniret. Mihi uero apud Cornelium tacitum probatur is
qui
othoni sepulchrum posuit modicum / sed mansurum. Quod
& si in priuatis monumentis modestiam / in publicis magnificen
tiam
exigunt publica etiam interdum priuatorum modestia col
laudantur
. Pompeii theatrum ob egregiam opis magnitudinem et di
gnitatem
laudibus et admiratione prosequimur. Dignum opus
et
Pompeio et uictrice Roma. Sed Neronis ædificandi insaniam
et
uastissimorum operum adsoluendorum furorem non omnes pro
bant
: Tum et eum qui tam multis hominum milibus montem apud