hoc loco ut referam / Vnæ quidem per quas non gradibus / Sed o
bliquo
accliui: Alteræ quibus per gradus in sublime conscendi
mus
. Accliuia ponere maiores consueuere quo ad eius fieri pote
rat
facilia & pressa. Verum uti ex eorum ædificiis annotaui / sa
tis
commoda putarunt quæ ita essent ducta: ut altitudinis perpen
dens
linea ad longitudinis iacentem lineam parte responderet
sexta
. In gradibus uero maxime templorum imparem numerum
probauere
: nam fieri quidem aiunt ut recto in templum pede ingre
diamur
: quam rem ad religionem facere arbitrantur. At in his a
nimaduerti bonos architectos obseruasse ut gradus nunquam fer
me
plures unum in ordinem continuos quam aut septem aut nouem
adigerent
. Credo aut planetarum aut urbium numerum imitates
Sed
ad huiusmodi seu septenos seu nouenos quosque gradus consul
tissime
areolam subtexebant: quo fessi et imbecilles ad conscen
dendi
labore intermissas haberent quietes: Et siquis casus incidis
set
/ ut scandentes ruerent / haberent illi quidem spatia ubi corruen
di
impetum sisterent / seque reciperent atque firmarent: Et id quidem
ipse
uehementer probo / ut sint scalæ suis areis interceptæ: sintque
luminose
& pro loci dignitate amplæ & spatiosæ. Gradus uero
scalarum
ita finiendos ducebant: ut neque crassiores sextante / ne
que
tenuiores dodrante essent. Retractionesque graduum ne minus
quam sexquipedales / neue plus quam bipedales ponerentur. Scalæ to
to
in ædificio quo erunt numero pauciores / quoue occupabunt
minus
areæ / eo erunt commodiores.

Fumi et aquarum exitus expeditos esse oportet: & ita deriuatos
ut
non persistant / non exhaberent / non coinquinent / non offendant
non
periculum afferant ædificio. Hinc gulas foci longe seiunxisse ab
omni
materia opus en / ne aut scintilla aut concalefactione incenda
tur
seu trabs / seu tignum quæ fuerint proxima. Riuos etiam flu
entium
aquarum ita deduci iubent ut superflua depellantur & nullum aut
abrodendo aut madefaciendo uitium inferant ædificio: Namque horum siquam
nocent / tam & si minutissime noceant / fit tamen & temporis diuturni
tate
& lacescendi perseuerantia ut accumulatissime noceant: et in his
aquarum
ductoribus obseruatum aptissimis architectis aduerti / ut etiam