Nanque alius integer: alius comminutus: alius compositus est. In
teger
is est qui circuli mediam partem occupat / hoc est / cui corda
integri
est circuli diameter: Comminutus: cui corda est minor di
ametro
: estque perinde idem is arcus comminutus semicirculi pars:
Compositus ex duobus comminutis constat: efficitque ea dere in sum
mo
angulum arcubus se se mutua iunctione intersecantibus: quod
neque
integro neque comminuto euenit. His cognitis rem sic prose
quemur
. Arearum alia angularis: alia circularis. Angularium alia
penitus
rectis lineis. Alia rectis & flexis mixtim conclusa est: Quæ
uero
angularis flexis pluribus sit lineis posita / nullis inter missis
rectis
me in ueterum ædificiis inuenisse non memini. At in his
obseruanda
ea sunt / quæ in totis ædificii partibus uehementer ui
tuperantur
si desint: et non sine gratia et commoditate habentur:
si
adsint: hoc est ut cum angulis: tum lineis: tum etiam partibus
quibusque
uarietas quædam adsit: Ne nimium quod frequens / neue omnino ra
ra
/ sed ita ad usum et gratiam posita / ut integra integris: et pari
bus
paria conrespondeant. Rectis angulis percommode utuntur:
Acutis
angulis nemo usus est et minimis in areis & neglectis nisi
inuitus
et cogente aut locorum aut dignarum arearum ratione et modo
obtusos
angulos satis decentes putarunt: sed hoc seruarunt ut nu
mero
essent nusquam dispares. Aream omnium capacissimam et in
qua
sapienda seu aggere seu muro minus impense habeatur / eam esse
affirmant
quæ fiet rotunda: Proximam huic putant quæ plurimos
habeat
proiectos angulos: Sed esse oportet angulos omnino compares
mutuoque
correspondentes atque coæquabiles omni in area. Atqui
has
quidem in primis comprobant / quas intelligant parietes attol
lere
commode ad operis altitudinem recte statuendam uti ea est:
quæ
sex / quæue octo habeat angulos. Vidimus et aream angulo
rum
decem aptissimam & uenustissimam. Est et ut recte poni an
gulorum
area queat duodecim atque item sexdecim: Vidimus qui
dem
quatuor & uiginti angulorum aream: sed rariora istec. Laterum li
neas
ita causae oportet ut e regione oppositæ coæquales sint: et nusquam lon
gissime
lineæ toto in ope breuissimi uno perducto adigentur: Sed
erit
inter eas pro rata rerum iusta & condecens proportio. Angu