angulos: quibus ædificii facies comprehendatur atque concludetur
Atqui
est quidem lineamenti munus et officium præscribere ædi
ficiis
et partibus ædificiorum aptum locum et certum numerum:
dignumque
modum & gratum ordinem: ut iam tota ædificii forma
et
figura ipsis in lineamentis conquiescat. Neque habet lineamen
tum
in se ut materiam sequatur: Sed est huiusmodi ut eadem pluri
mis
in ædificiis esse lineamenta sentiamus: ubi una atque eadem in
illis
spectetur forma. Hoc est ubi eorum partes: et partium singu
larum
situs atque ordines inter se conueniant totis angulis totisque li
neis
. Et licebit integras formas præscribere animo et mente / seclu
sa
omni materia: Quam rem assequemur adnotando et præfinien
do
angulos & lineas certa directione et connexione. Hæc cum ita
sint
: erit ergo lineamentum certa constansque præscriptio concepta a
nimo
/ facta lineis et angulis perfectaque animo & ingenio erudito:
Quod
si uelimus inuestigare quidnam ipsum ædificium totaque sta
tura
per se sit / fortassis facient ad rem / si considerabimus quibus pri
mordiis
quibusue progressibus inhabitandi sedes / quas ædificia
nuncupant / olim cæperint atque excreuerint: Qui si recte opinor /
de
tota hac re sic statuisse possumus. Principio genus hominum
in
aliqua tuta regione sibi quæsiuisse quiescendi spatia: et illic in
uenta
area usui commoda et grata constitisse: atque situm ipsum oc
cupauisse
: ut non eodem loco fieri domestica omnia et priuata uo
luerit: Sed alibi accubari / alibi focum haberi: alibi alia ad usum
collocari
: Hic adeo cepisse meditari ut tecta ponerent: quo essent
a
sole et imbribus operti: Idque ut facerent adiecisse: deinde parie
tum
latera: quibus tecta imponerentur. Sic enim a gelidis tempesta
tibus
& pruinosis uentis se futurus tutiores intelligebant: Domum
parietibus
aperuisse a solo in sublimi uias et fenestras: quibus cum
aditus
et congressus darentur: tum et lumina et auræ aptis tempo
ribus
exciperentur: et concepta fortassis intra lares aqua uapores
que
expurgarentur. Ita quicunque ille suit seu Vesta dea Saturni fi
lia
/ seu Heurialus Hiperbiusque fratres/ seu Gellio aut traso / Cy
clops / ue Tiphinchius / qui ista principio instituerit: Tandem sic
puto
hos fuisse condendorum ædificiorum prinos ortus / primosque ordines