nullus: non tristes et coinquinatos malis humoribus atque omnium
perturbationum
genere uexatos: tum et animo exagitati semper
erunt
in mærore atque luctu. Plura possent de aquis dici: quæ uete
res
historici annotarunt / uaria & admirabilia: & ad hominum ge
nus
bene atque male habendum ualidissima: Sed rara illa et fortas
sis ad peritiam ostentandam: quam ad rem edisserendam facerent: tum
et
de aquis prolixius suo dicetur loco. Illud adeo negligendum
non
est / quod in promptu est aqua nutriri omnia quæ coalescant
plantas
/ semina: et quibus ea uitæ pars inest / quæ motu uigeat:
quorum
fructu et copia reficiantur homines atque nutriantur. Id si
ita
est profecto quos nam habeat succos aquarum hæc in qua uitam
acturi
sumus regio quam diligentissime scrutari oportet. Indiam
inquit
Dyodorus multa ex parte habere homines proceros et uali
dos
ingenioque præditos acri / quod aerem ducant purum & aquas sa
luberrimas bibant. Atqui aquam dicemus esse sapore optimam /
quæ
saporem habeat nullum: et colore commodissimam / quæ om
ni
sit colore penitus uacua et libera. Tum et aquam esse optimam
referunt
/ quæ limpida perlucida et tenuis sit: quæ in candidum li
teum infusa non commacularit: quæ feruefacta fecem non dimiserit
Quæ
muscosum alueum quo perfluat et præsertim saxa coinqui
nata
non reddiderit. Addunt aquam per commodam esse in qua
legumina
decocta bene mitescant: et bonam qua bonum efficias pa
nem
. Perscrutandum item pari ratione ne quid edat regio / quod
sit
pestilens aut ueneficum quo ad qui degant eo loci in periculo
sint
. Sino illa quæ apud ueteres celebrantur / Colco ex frondibus
arborum
stillare mel / quo gustato prostemantur exanimes diem
que
integrum pro mortuis habeantur. Et quod aiunt in Antonii exer
citu
herbarum uitio euenisse: quas frumenti inopia milites cum
edissent
insani facti lapidibus fodiendis intenti usque eo sese exagi
tabant
/ quo ad bili commota caderent atque interirent nullo tuti re
medio
contra pernitiem / ut scribit Plutarcus quam uino epoto: trita
hæc
. Quid hac ætate / apud Apuleam inItalia superi boni / quæ nam
incredibilis
ueneni uis increbuit ? exterrestribus non nullis arane
olis
quarum morsu homines aduaria insaniæ deliramenta concitantur